VI HAR STYR PÅ DET FORMELLE

Swim Team Neptuns dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor ved denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Se hele privatlivspolitikken her.

Børneattester

Vores trænere skal allesammen aflevere en ren børneattest. Du kan se formatet her