HER FINDER DU EN KONTAKINFO PÅ BESTYRELSEN OG TRÆNERNE

BESTYRELSEN

FUNKTION NAVN TELEFON MAIL
Formand Kim Hornbæk 61 74 30 03 kim@swimteam-neptun.dk
Næstformand Jan Glerup 40 21 13 16 jan@swimteam-neptun.dk
Kasserer Paw Pedersen kassereren@swimteam-neptun.dk
Bestyrelsesmedlem Ane Grud Olsen ane@swimteam-neptun.dk
Bestyrelsesmedlem Allan Ellesøe Borresen allan@swimteam-neptun.dk
Suppleant Rasmus Marhauer Larsen rasmus@swimteam-neptun.dk
Suppleant Lene Volke Jensen lene@swimteam-neptun.dk

TRÆNERNE

FUNKTION NAVN TELEFON MAIL
Cheftræner Morten Brøndum 4418 3230 morten@swimteam-neptun.dk